Téma přehrady | Hlavní stránka www.R49.cz

Tisková zpráva ze dne 17. 10. 2006

Zlínský kraj potápí své občany

Rada Zlínského kraje dne 13.3.2006 vzala na vědomí zprávu „Seznam výhledových Lokalit akumulace povrchových vod Zlínského kraje“. V tichosti tak odkývla hrozbu zatopení stovek hektarů půdy a nezjištěného počtu domů po celém Zlínském kraji. K zatopení by mělo dojít v případě realizace „Plánu hlavních povodí ČR,“ který je právě projednáván.

Za nenápadným názvem „Plán hlavních povodí ČR“ se skrývá megalomanská koncepce Ministerstva zemědělství, která má umožnit v celé ČR zanesení celkem 201 přehradních nádrží do územních plánů a tím zprůchodnit vydání povolení k jejich výstavbě.

Ještě letos má tento plán schvalovat vláda a poté se stane závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci, to znamená, že i kdyby se nakonec přehrady nestavěly, budou figurovat v územních plánech obcí a kraje. Desítky obcí, nad kterými bude viset stín možného zatopení, by tak byly odsouzeny k postupnému vylidňování.

Ve Zlínském kraji je Plánem hlavních povodí ČR navrženo těchto 19 nádrží:

Pořadové č.    Vodní tok Název lokality Plocha pro územní ochranu (ha)
139 Velké Karlovice Miloňovský potok    43,0
140 Halenkov mapa, popis Dinotice 46,8
141 Lužná mapa, popis Senice 54,3
142 Kněhyně Kněhyně 58,0
143 Rajnochovice (Košovy) mapa, popis 1 Juhyně 55,9
144 Rajnochovice (dolní profil) mapa, popis 1, popis 2 Juhyně 134,0
145 Kelč Juhyně 295,0
146 Teplice mapa, popis 1, popis 2 Bečva 1 965,0
155 Blazice mapa Libosvárka 210,0
157 Chvalčov mapa Bystřička 27,0
158 Brusné mapa Rusava 31,3
159 Slušovice II mapa Dřevnice 96,0
160 Vizovice mapa Bratřejovka 90,1
161 Želechovice mapa Obůrek 82,5
162 Záhorovice mapa popis 2 Kladenka 120,0
163 Suchá Loz Nivnička 50,0
164 Ostroh mapa, popis Morava 290,0
167 Vlachovice mapa, popis 1, popis 2 Vlára 388,5
168 Vlachovice II Smolinka 107,0

Karel Vondráček, kandidát Strany zelených do vizovického zastupitelstva k tomu řekl:
„Je s podivem, že Ministerstvo zemědělství prosazuje přehrady a poldry u kterých nebyl definován účel, ani časový horizont jejich výstavby. Mimo nesmyslnost takového "plánu" je třeba upozornit, že i plánovaná nádrž může díky stavební uzávěře na desítky let ochromit územní rozvoj a znehodnotit cenu nemovitostí.“

Miroslav Mach, mluvčí Unie pro řeku Moravu konstatoval:
„Projednávaný Plán hlavních povodí je v rozporu s ochranou přírody a krajiny i moderními poznatky protipovodňové ochrany. Zarážející je však také způsob projednávání tohoto plánu. Neobhajitelná je netečnost radních Zlínského kraje, kteří jen vzali na vědomí seznam lokalit určených k zátopě, ale o projednávání tohoto seznamu a o možných důsledcích běžících procesů neinformovali veřejnost, ani dotčené obce. Touto liknavostí mohou občany doslova potopit.“

Strana zelených
Karel Vondráček
Mobil: 603 430 574
E-mail: kvondracek@grane.cz
http://zlinsko-zeleni.cz/vizovice/
http://zlinsko-zeleni.cz/vizovice/karel-vondracek.php

Unie pro řeku Moravu
Miroslav Mach, člen Rady mluvčích
Mobil: 605 474 617
E-mail: mirek_mach@seznam.cz
http://www.sweb.cz/uprm/

Poznámka: odkazy na mapy byly doplněny později.


Doporučujeme

Web o R49 http://www.r49.cz/
Občanské sdružení Vizovické vrchy http://www.osvv.net/
Strana zelených Vizovice http://zlinsko-zeleni.cz/vizovice/
Stop přehradě http://www.stopprehrade.cz/
Přehled a mapky v ČR navržených přehrad http://www.stopprehrade.cz/i_PHP_seznam.htm
Plán hlavních povodí České republiky Plán hlavních povodí České republiky